مرحله گروهی
آبان ۲۹, ۱۴۰۱
۱۹:۳۰ قطر قطر 0 - 2 اکوادور اکوادور
آبان ۳۰, ۱۴۰۱
۱۶:۳۰ انگلیس انگلیس 6 - 2 ایران ایران
۱۹:۳۰ سنگال سنگال 0 - 2 هلند هلند
۲۲:۳۰ آمریکا آمریکا 1 - 1 ولز ولز
آذر ۰۱, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ آرژانتین آرژانتین 1 - 2 عربستان عربستان
۱۶:۳۰ دانمارک دانمارک 0 - 0 تونس تونس
۱۹:۳۰ مکزیک مکزیک 0 - 0 لهستان لهستان
۲۲:۳۰ فرانسه فرانسه 4 - 1 استرالیا استرالیا
آذر ۰۲, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ مراکش مراکش 0 - 0 کرواسی کرواسی
۱۶:۳۰ آلمان آلمان 1 - 2 ژاپن ژاپن
۱۹:۳۰ اسپانیا اسپانیا 7 - 0 کاستاریکا کاستاریکا
۲۲:۳۰ بلژیک بلژیک 1 - 0 کانادا کانادا
آذر ۰۳, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ سوئیس سوئیس 1 - 0 کامرون کامرون
۱۶:۳۰ اروگوئه اروگوئه 0 - 0 کره جنوبی کره جنوبی
۱۹:۳۰ پرتغال پرتغال 3 - 2 غنا غنا
۲۲:۳۰ برزیل برزیل 2 - 0 صربستان صربستان
آذر ۰۴, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ ولز ولز 0 - 2 ایران ایران
۱۶:۳۰ قطر قطر 1 - 3 سنگال سنگال
۱۹:۳۰ هلند هلند 1 - 1 اکوادور اکوادور
۲۲:۳۰ انگلیس انگلیس 0 - 0 آمریکا آمریکا
آذر ۰۵, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ تونس تونس 0 - 1 استرالیا استرالیا
۱۶:۳۰ لهستان لهستان 2 - 0 عربستان عربستان
۱۹:۳۰ فرانسه فرانسه 2 - 1 دانمارک دانمارک
۲۲:۳۰ آرژانتین آرژانتین 2 - 0 مکزیک مکزیک
آذر ۰۶, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ ژاپن ژاپن 0 - 1 کاستاریکا کاستاریکا
۱۶:۳۰ بلژیک بلژیک 0 - 2 مراکش مراکش
۱۹:۳۰ کرواسی کرواسی 4 - 1 کانادا کانادا
۲۲:۳۰ اسپانیا اسپانیا 1 - 1 آلمان آلمان
آذر ۰۷, ۱۴۰۱
۱۳:۳۰ کامرون کامرون 3 - 3 صربستان صربستان
۱۶:۳۰ کره جنوبی کره جنوبی 2 - 3 غنا غنا
۱۹:۳۰ برزیل برزیل 1 - 0 سوئیس سوئیس
۲۲:۳۰ پرتغال پرتغال 2 - 0 اروگوئه اروگوئه
آذر ۰۸, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ هلند هلند 2 - 0 قطر قطر
۱۸:۳۰ اکوادور اکوادور 1 - 2 سنگال سنگال
۲۲:۳۰ ولز ولز 0 - 3 انگلیس انگلیس
۲۲:۳۰ ایران ایران 0 - 1 آمریکا آمریکا
آذر ۰۹, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ تونس تونس 1 - 0 فرانسه فرانسه
۱۸:۳۰ استرالیا استرالیا 1 - 0 دانمارک دانمارک
۲۲:۳۰ لهستان لهستان 0 - 2 آرژانتین آرژانتین
۲۲:۳۰ عربستان عربستان 1 - 2 مکزیک مکزیک
آذر ۱۰, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ کرواسی کرواسی 0 - 0 بلژیک بلژیک
۱۸:۳۰ کانادا کانادا 1 - 2 مراکش مراکش
۲۲:۳۰ ژاپن ژاپن 2 - 1 اسپانیا اسپانیا
۲۲:۳۰ کاستاریکا کاستاریکا 2 - 4 آلمان آلمان
آذر ۱۱, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ کره جنوبی کره جنوبی 2 - 1 پرتغال پرتغال
۱۸:۳۰ غنا غنا 0 - 2 اروگوئه اروگوئه
۲۲:۳۰ کامرون کامرون 1 - 0 برزیل برزیل
۲۲:۳۰ صربستان صربستان 2 - 3 سوئیس سوئیس
مرحله 1/16 نهایی
آذر ۱۲, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ هلند هلند 3 - 1 آمریکا آمریکا
۲۲:۳۰ آرژانتین آرژانتین 2 - 1 استرالیا استرالیا
آذر ۱۳, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ فرانسه فرانسه 3 - 1 لهستان لهستان
۲۲:۳۰ انگلیس انگلیس 3 - 0 سنگال سنگال
آذر ۱۴, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ کرواسی کرواسی 1 - 1 ژاپن ژاپن
۲۲:۳۰ برزیل برزیل 4 - 1 کره جنوبی کره جنوبی
آذر ۱۵, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ اسپانیا اسپانیا 0 - 0 مراکش مراکش
۲۲:۳۰ پرتغال پرتغال 6 - 1 سوئیس سوئیس
مرحله 1/4 نهایی
آذر ۱۸, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ برزیل برزیل 0 - 0 کرواسی کرواسی
۲۲:۳۰ آرژانتین آرژانتین 2 - 2 هلند هلند
آذر ۱۹, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ پرتغال پرتغال 0 - 1 مراکش مراکش
۲۲:۳۰ فرانسه فرانسه 2 - 1 انگلیس انگلیس
نیمه نهایی
آذر ۲۲, ۱۴۰۱
۲۲:۳۰ آرژانتین آرژانتین 3 - 0 کرواسی کرواسی
آذر ۲۳, ۱۴۰۱
۲۲:۳۰ فرانسه فرانسه 2 - 0 مراکش مراکش
رده بندی
آذر ۲۶, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ کرواسی کرواسی 2 - 1 مراکش مراکش
فینال
آذر ۲۷, ۱۴۰۱
۱۸:۳۰ آرژانتین آرژانتین 2 - 2 فرانسه فرانسه