محبوب ترین عبارت جستجو در بینگ "Google" است ! - کی سان - 1

گوگل ادعا می کند که محبوب ترین عبارت جستجو در بینگ “Google” است !

تسلط و تمرکز اصلی گوگل در کسب و کار اختصاصی خود بهبود جستجوی آنلاین است. با این حال ، این شرکت به دلیل یک فرضیه با یک مشکل قانونی در اتحادیه اروپا رو به رو است. بر اساس گزارش بلومبرگ ، یک وکیل گوگل ادعا کرده است که محبوب ترین عبارت جستجو در موتور جستجوی …

گوگل ادعا می کند که محبوب ترین عبارت جستجو در بینگ “Google” است ! ادامه مطلب »